Typy řidičských oprávnění pro obsluhu přívěsů

05.05.2023

Potřebujete převést těžký náklad na přívěsu a nejste si jisti, zda je to v souladu s vaším řidičským oprávněním? Připravili jsme pro vás krátký přehled, jak se v této problematice vyznat. 

Přívěsný vozík Temared Tipper
Přívěsný vozík Temared Tipper

Řidičské oprávnění skupiny B

Pokud jste majitelem řidičského průkazu skupiny B, pak je největší povolená celková hmotnost přepravy
3 500 kg. Takové motorové vozidlo je určeno pro přepravu nejvýše 8 osob vyjma řidiče. Za automobil můžete připojit přívěsný vozík, jehož povolená hmotnost nesmí přesáhnout 750 kg. Pokud má vozík větší hmotnost než 750 kg, pak ho za auto můžete připojit pouze tehdy, když největší povolená hmotnost soupravy nepřesáhne 3 500 kg. 

Rozšířený rozsah B96 a skupiny B+E

V případě, že za automobil potřebujete připojit přívěs těžší než 750 kg a zároveň je největší povolená hmotnost celé soupravy (auto + vozík) vyšší než 3 500 kg, pak vám řidičský průkaz skupiny B stačit nebude. Řešením je rozšíření oprávnění na B96. Není nutné absolvovat žádný dlouhý výcvik ani teorie, přezkouší vás pouze z praktické jízdy. Stále je zde ale limitace – největší povolená hmotnost soupravy s oprávněním B96 nesmí překročit 4 250 kg. Toto oprávnění bez problémů stačí na jízdu s karavanem nebo například povozem s koňmi.

Pokud je hmotnost přípojného vozidla do 3 500 kg, pak musíte mít řidičské oprávnění skupiny B+E. Abyste tento průkaz získali, je nutné projít kurzem v autoškole, který se skládá z teorie i praktických jízd, zakončen je zkouškou.

Další skupiny řidičského oprávnění

  • C, C1, D, D1 – povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí přesáhnout 750 kg
  • C+E, D1+E, D+E – povolená hmotnost přípojného vozidla může přesáhnout 750 kg
  • C1+E – povolená hmotnost celé dopravní soupravy nesmí přesáhnout 12 000 kg (složení: C1 + přípojné vozidlo, které nesmí přesáhnout hmotnost 750 kg, B + přípojné vozidlo, které nesmí přesáhnout hmotnost 3 500 kg.
  • T – k těmto vozům může být připojeno přípojné vozidlo

Rada na závěr

Doporučujeme dát si pozor na technická omezení tažného i přípojného vozidla. Kontrola technického průkazu je tedy nutná. Bude vás zajímat, jaká je nejvyšší povolená hmotnost brzděného i nebrzděného přívěsu, stejně tak jako celková hmotnost celé tažné soupravy.